Välkommen till våra hemsidor!

Skruvtransportör

  • Skruvtransportör

    Skruvtransportör

    En skruvtransportör eller skruvtransportör är en mekanism som använder ett roterande spiralformigt skruvblad, kallat "flighting", vanligtvis i ett rör, för att flytta flytande eller granulära material.De används i många bulkhanteringsindustrier.Skruvtransportörer i modern industri används ofta horisontellt eller i en liten lutning som ett effektivt sätt att flytta halvfasta material, inklusive matavfall, träflis, ballast, spannmål, djurfoder, pannaska, kött och benmjöl, kommunalt fast avfall och många andra.