Välkommen till våra webbplatser!

Skruvtransportör

  • Screw Conveyor

    Skruvtransportör

    En skruvtransportör eller skruvtransportör är en mekanism som använder ett roterande spiralformat skruvblad, kallat ett "flygande", vanligtvis i ett rör, för att flytta flytande eller granulära material. De används i många bulkhanteringsindustrier. Skruvtransportörer i modern industri används ofta horisontellt eller med en liten lutning som ett effektivt sätt att flytta halvfasta material, inklusive matavfall, flis, aggregat, spannmålspannor, djurfoder, pannaska, kött och benmjöl, kommunalt fast avfall och många andra.